Specializace povolání
Vrchní asistent služby cizinecké policie

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Policie ČR
Alternativní názvy: Příslušník služby cizinecké policie - vrchní asistent, Policista služby cizinecké policie - vrchní asistent
Nadřízené povolání: Policista - vrchní asistent
Platové rozmezí
23 372 Kč - 42 437 Kč

Charakteristika

Vrchní asistent služby cizinecké policie zabezpečuje dohled nad režimem ochrany státní hranice, vstupem a pobytem cizinců na území České republiky, odhaluje, prošetřuje a vyřizuje přestupky svěřené do působnosti policie, provádí jednotlivé úkony v trestním řízení. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Samostatnost
Řešení problémů
Zvládání zátěže

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
činnost cizinecké policie
metody a postupy pátrání a vyšetřování, práce s informacemi
držení, nošení a používání střelných zbraní
právní základy bezpečnostní činnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
Obsluha diagnostických prostředků pracoviště letiště (RTG, UV-lampa, NIK-test atd.)
Provádění kontrol pohybu osob a dopravních prostředků v tranzitním a celním prostoru letiště
Provádění zákroků proti pachatelům, používání donucovacích prostředků
Plnění základních úkolů policie při výkonu služby v oblasti dohledu nad režimem ochrany státní hranice, vstupem a pobytem cizinců na území ČR
Provádění jednoduchých úkonů při pátrání po osobách a věcech
Obsluhování kontrolních technických prostředků a zařízení
Odhalování, prošetřování a vyřizování přestupků svěřených do působnosti policie
Střežení a eskortování osob omezených na svobodě
Střežení osob umístěných v záchytných zařízeních
Přijímání oznámení od občanů
Zjišťování a vyhodnocování údajů v policejních evidenčních systémech
Vedení dokumentace v oblasti cizinecké policie
Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany
Ovládání střelných zbraní

více informací