Specializace povolání
Vrchní inspektor - Specialista v oblasti integrovaného záchranného systému a řízení jednotek požární ochrany

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Hasičský záchranný sbor ČR
Alternativní názvy: Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, Specialista v oblasti IZS a řízení jednotek PO, Příslušník HZS ČR, Vrchní inspektor
Platové rozmezí
28 453 Kč - 45 662 Kč

Charakteristika

Vrchní inspektor - Specialista v oblasti integrovaného záchranného systému a řízení jednotek požární ochrany zajišťuje poradenskou činnost, organizuje odbornou přípravu, zpracovává koncepce a koordinuje výkon odborných činností na úseku integrovaného záchranného systému a státního požárního dozoru. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru ČR, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost, střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Samostatnost
Řešení problémů
Aktivní přístup

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
činnosti hasiče
činnosti hasiče - strojníka
činnosti velitele hasičů
předpisy a technické normy požární ochrany

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vykonávání lektorské činnosti
Zpracování návrhů komplexních programů a koncepcí v jednotlivých oblastech požární ochrany, nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému, nebo krizového plánování a příprav anebo civilního nouzového plánování a zabezpečení jejich aplikace v republikové působnosti i v mezinárodní návaznosti
Zpracovávání předepsané dokumentace všech složek požární ochrany a ochrany obyvatel
Vedení příslušných záznamů na úseku požárního dozoru a požární prevence, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování
Provádění poradenské a konzultační činnosti v oblasti požárního dozoru a požární prevence, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového plánování a příprav a civilního nouzového plánování
Účast na pravidelném výcviku a odborné přípravě
Organizování odborné přípravy jednotek požární ochrany
Komplexní zajišťování odborných, poradenských a metodických činností na úseku požárního dozoru, požární prevence, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému

více informací