Specializace povolání
Vrchní inspektor - Specialista v oblasti ochrany a přípravy obyvatelstva

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Hasičský záchranný sbor ČR
Alternativní názvy: Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, Vrchní inspektor, Příslušník HZS ČR
Platové rozmezí
28 453 Kč - 45 662 Kč

Charakteristika

Vrchní inspektor - specialista v oblasti ochrany a přípravy obyvatelstva zajišťuje poradenskou činnost, zpracovává koncepce a koordinuje výkon odborných činností na úseku ochrany a přípravy obyvatelstva. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru ČR, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a jejich prováděcími předpisy.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost, střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Samostatnost
Řešení problémů
Aktivní přístup

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
požární prevence
plánování, řízení a koordinace výkonu státního požárního dozoru
předpisy a technické normy požární ochrany
požárně bezpečnostní zařízení

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vykonávání lektorské činnosti
Zpracování návrhů komplexních programů a koncepcí v jednotlivých oblastech požární ochrany, nebo ochrany obyvatelstva nebo integrovaného záchranného systému, nebo krizového plánování a příprav anebo civilního nouzového plánování a zabezpečení jejich aplikace v republikové působnosti i v mezinárodní návaznosti
Zpracovávání předepsané dokumentace všech složek požární ochrany a ochrany obyvatel
Vedení příslušných záznamů na úseku požárního dozoru a požární prevence, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování
Provádění poradenské a konzultační činnosti v oblasti požárního dozoru a požární prevence, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového plánování a příprav a civilního nouzového plánování
Provádění odborných činností při ochraně obyvatelstva v rámci integrovaného záchranného systému, krizového plánování a civilního nouzového plánování
Provádění dílčích nestandardních činností při ochraně obyvatelstva v rámci integrovaného záchranného systému, při krizovém plánování a civilním nouzovém plánování
Řízení a koordinace odborných činností na úseku požárního dozoru, požární prevence, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému v určeném rozsahu
Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve svěřené oblasti

více informací