Specializace povolání
Vrchní inspektor - Specialista v oblasti požární prevence a státního požárního dozoru

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Hasičský záchranný sbor ČR
Alternativní názvy: Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, Specialista v oblasti požární prevence a SPD, Vrchní inspektor, Příslušník HZS ČR
Platové rozmezí
28 453 Kč - 45 662 Kč

Charakteristika

Vrchní inspektor - Specialista v oblasti požární prevence a státního požárního dozoru kontroluje dodržování povinností stanovených právními předpisy, rozhoduje o sankcích při jejich nedodržení, provádí zjišťování příčin vzniku požárů, provádí preventivně výchovnou činnost a činnosti v oblasti stavební prevence, zejména v nižší územně vymezené působnosti např. územní odbor Hasičského záchranného sboru kraje. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru ČR, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Samostatnost
Řešení problémů
Aktivní přístup

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
činnosti a povinnosti požárního technika
požární prevence
plánování, řízení a koordinace výkonu státního požárního dozoru
předpisy a technické normy požární ochrany
chemické reakce a fyzikální procesy probíhající při hoření

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů (ochrana zdraví, protipožární opatření)
Vykonávání lektorské činnosti
Vedení příslušných záznamů na úseku požárního dozoru a požární prevence, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování
Vedení dokumentace o provedených prohlídkách, zjištěných závadách, navržených opatřeních apod.
Provádění poradenské a konzultační činnosti v oblasti požárního dozoru a požární prevence, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového plánování a příprav a civilního nouzového plánování
Účast na pravidelném výcviku a odborné přípravě
Provádění požárně technických expertíz (popř. jejich zajišťování)
Provádění odborných činností při požárním dozoru a požární prevenci
Orientace v chemických reakcích a fyzikálních procesech probíhajících při hoření a hašení požárů
Spolupráce s bezpečnostními složkami, orgány státní správy, samosprávy a dalšími subjekty

více informací