Specializace povolání
Vrchní inspektor - Technik komunikační a informační služby

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Hasičský záchranný sbor ČR
Alternativní názvy: Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, Technik KIS, Vrchní inspektor, Příslušník HZS ČR
Platové rozmezí
28 453 Kč - 45 662 Kč

Charakteristika

Vrchní inspektor - Technik komunikační a informační služby zabezpečuje rozvoj, správnou funkčnost a provozuschopnost informačních systémů, prostředků výpočetní techniky a spojových a komunikačních prostředků, zejména v nižší územně vymezené působnosti např. územní odbor Hasičského záchranného sboru kraje. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru ČR, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výpočetní technika, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru telekomunikace a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru telekomunikace. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Uspokojování zákaznických potřeb 
Samostatnost
Řešení problémů

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zajišťování provozuschopnosti počítačů
správa počítačové sítě
síťový software
vysílací, telekomunikační, radiokomunikační a další spojovací zařízení a systémy
softwarová prostředí, operační systémy
analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Odstraňování poruch a havárií PC, serverů a navazující komunikační techniky
Provádění antivirové ochrany dat a jejich zálohování
Implementace firemních a systémových aplikací a programů
Zavádění uživatelů do počítačových sítí, přidělování uživatelských přístupových práv a sdíleného paměťového prostoru
Správa počítačových sítí z hlediska jejich funkčnosti a bezpečnosti
Odstraňování poruch a závad složitého hardware a jiné kancelářské techniky
Provádění technické údržby rozsáhlých počítačových systémů
Udržování provozuschopnosti databází
Vedení evidence a dokumentace uživatelů aplikací a přístupových oprávnění
Vykonávání lektorské činnosti
Účast na pravidelném výcviku a odborné přípravě
Instalace a správa klientského software
Používání informační techniky, informačních systémů, spojovacích a komunikačních zařízení
Provádění odborné poradenské a konzultační činnosti ve svěřené oblasti působnosti Hasičského záchranného sboru ČR

více informací