Specializace povolání
Vrchní inspektor - Technik komunikační a informační služby

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Hasičský záchranný sbor ČR
Alternativní názvy: Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, Technik KIS, Vrchní inspektor, Příslušník HZS ČR
Platové rozmezí
28 453 Kč - 45 662 Kč

Charakteristika

Vrchní inspektor - Technik komunikační a informační služby zabezpečuje rozvoj, správnou funkčnost a provozuschopnost informačních systémů, prostředků výpočetní techniky a spojových a komunikačních prostředků, zejména v nižší územně vymezené působnosti např. územní odbor Hasičského záchranného sboru kraje. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru ČR, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výpočetní technika, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru telekomunikace a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru telekomunikace. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Uspokojování zákaznických potřeb 
Samostatnost
Řešení problémů

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
vysílací, telekomunikační, radiokomunikační a další spojovací zařízení a systémy
softwarová prostředí, operační systémy
analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí
zajišťování provozuschopnosti počítačů
správa počítačové sítě
síťový software

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Odstraňování poruch a havárií PC, serverů a navazující komunikační techniky
Provádění antivirové ochrany dat a jejich zálohování
Implementace firemních a systémových aplikací a programů
Zavádění uživatelů do počítačových sítí, přidělování uživatelských přístupových práv a sdíleného paměťového prostoru
Správa počítačových sítí z hlediska jejich funkčnosti a bezpečnosti
Odstraňování poruch a závad složitého hardware a jiné kancelářské techniky
Provádění technické údržby rozsáhlých počítačových systémů
Udržování provozuschopnosti databází
Vedení evidence a dokumentace uživatelů aplikací a přístupových oprávnění
Vykonávání lektorské činnosti
Účast na pravidelném výcviku a odborné přípravě
Instalace a správa klientského software
Používání informační techniky, informačních systémů, spojovacích a komunikačních zařízení
Provádění odborné poradenské a konzultační činnosti ve svěřené oblasti působnosti Hasičského záchranného sboru ČR

více informací