Specializace povolání
Vrchní inspektor - Technik služeb

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Hasičský záchranný sbor ČR
Alternativní názvy: Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, Technik služeb, Technik – strojní služba, Technik – chemická služba, Technik – technická služba, Vrchní inspektor, Příslušník HZS ČR, Technik – spojová služba
Platové rozmezí
28 453 Kč - 45 662 Kč

Charakteristika

Vrchní inspektor - Technik služeb zajišťuje odborné činnosti na úseku speciálních služeb, a to na úseku chemické služby nebo strojní služby nebo technické služby. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru ČR, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná chemie, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru aplikovaná chemie, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Výkonnost
Plánování a organizování práce
Zvládání zátěže

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
činnosti hasiče chemika
řízení nákladních automobilů (řidičský průkaz sk. C)
předpisy a technické normy požární ochrany
chemické reakce a fyzikální procesy probíhající při hoření

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání plánu oprav vozidel většího rozsahu a zajišťování jejich přistavování do opraven
Plánování prohlídek, revizí, údržby a plánovaných oprav technických prostředků jednotek Hasičského záchranného sboru ČR
Vedení dokumentace o revizích, údržbě a opravách hasičské techniky, o jejím využívání apod.
Účast na pravidelném výcviku a odborné přípravě
Provádění oprav, údržby a čištění přidělené hasičské techniky
Provádění revizí, údržby a oprav požární techniky a záchranných prostředků
Obsluha speciální techniky při požárních, záchranných a technických zásazích
Obsluha požární techniky, speciální požární a vyprošťovací techniky při zásazích, během výcviku apod.
Řízení hasičských vozidel, doprava osob a techniky na místa zásahů a výcviku
Vykonávání vybraných činností speciálních služeb při požárních, záchranných a technických zásazích
Využívání různých technických prostředků při požárních, záchranných a technických zásazích
Provádění technických zásahů při rozsáhlých únicích nebezpečných látek (popř. při jejich hrozící možnosti), omezení jejich rozsahu, likvidace jejich následků apod.
Výběr a použití ochranných oděvů a pomůcek na požářišti
Orientace v chemických reakcích a fyzikálních procesech probíhajících při hoření a hašení požárů
Kontrola a příprava vozidla před jízdou

více informací