Specializace povolání
Vrtač průzkumných vrtů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Nadřízené povolání: Vrtač
Příbuzné specializace: Vrtač pro trhací práce
Platové rozmezí
23 732 Kč - 40 045 Kč

Charakteristika

Vrtač průzkumných vrtů zajišťujíce odborné práce při vrtných procesech v geologickém průzkumu a při speciálních stavebních pracích.

Pracovní činnosti

 • Řízení strojního zařízení vrtných souprav.
 • Kontrola stavu strojních zařízení a kotevních lan pracovní plošiny.
 • Montáže a stěhování vrtných souprav.
 • Obsluha a údržba očišťovacího zařízení, nádrží a rozvodů.
 • Zapouštění a tažení nářadí, pažení na vrtných soupravách.
 • Manipulace s vrtným nářadím na pracovní plošině.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, chladem, hlukem a vibracemi. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba a střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
indikační a detekční technika
technologie vrtných prací
technologie práce strojníka vrtných zařízení

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Manipulace s vrtným nářadím na pracovní plošině při vrtání, zapouštění, tažení nářadí a stěhování vrtných souprav
Údržba strojních zařízení vrtných souprav
Montáže vrtných souprav při průzkumných vrtech
Řízení strojního zařízení vrtných souprav při průzkumných vrtech
Kontrola stavu strojních zařízení a kotevních lan pracovní plošiny při průzkumných vrtech

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací