Specializace povolání
Vrtač v dole

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: hlubinné dobývání
Alternativní názvy: Miner, Collier, Pitman, Havíř, Horník
Nadřízené povolání: Horník v dole
Platové rozmezí
25 746 Kč - 36 729 Kč

Charakteristika

Vrtač v dole řídí a obsluhuje vrtnou soupravu při vrtání odlehčovacích, odvodňovacích a speciálních vrtů při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pracovní činnosti

 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Usazování a kotvení vrtných souprav.
 • Likvidace a utěsnění vrtu.
 • Manipulace s vrtným nářadím.
 • Kontrola stavu strojního zařízení a ukotvení.
 • Vrtání odvodňovacích, odlehčovacích, geologických a speciálních vrtů.
 • Řízení chodu vrtné soupravy.
 • Indikace důlních větrů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži teplem, trupu a páteře s převahou statické práce, prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru, chladem, rizikem úrazu, rizikem obecného ohrožení, pracovní dobou na směny, hlukem, vibracemi a prachem. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
indikační a detekční technika
technologie vrtných prací
technologie hlubinného dobývání, ražení a vrtných prací

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení provozní dokumentace
Obsluha vrtné soupravy
Ošetřování a údržba vrtného stroje

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací