Specializace povolání
Výrobce kovových forem

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Alternativní názvy: Formař
Nadřízené povolání: Výrobce forem
Příbuzné specializace: Výrobce forem ze dřeva
Platové rozmezí
20 542 Kč - 44 071 Kč

Charakteristika

Výrobce kovových forem vyrábí kovové sklářské formy a provádí broušení a leštění stop po nástrojích na rotačních a nerotačních formách.

Pracovní činnosti

  • Čištění a konzervování sklářských forem.
  • Výroba sklářských forem.
  • Vybroušení a vyleštění stop po nástrojích u rotačních a nerotačních forem

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži malých svalových skupin a jemné motoriky. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba a střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby a zpracování dutého skla
technologie výroby a zpracování technického skla
technologie výroby a zpracování lisovaného skla
technologie obrábění kovů
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování forem

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla
Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě sklářských forem
Obsluha a seřizování strojního zařízení pro čištění a výrobu sklářských forem

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací