Specializace povolání
Výrobce matracových potahů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nábytkářské a truhlářské práce
Alternativní názvy: Upholsterer, Výrobce matrací, Autočalouník, Matracář
Nadřízené povolání: Výrobce matrací
Platové rozmezí
13 391 Kč - 30 158 Kč

Charakteristika

Výrobce matracových potahů vyrábí potahy na matrace, polštáře a na čalounění na zahradní nábytek.

Pracovní činnosti

 • Výběr matracových potahových textilií, kypřicích a dalších výplňových a pomocných materiálů.
 • Měření, střih, prošívání, obnitkování, sešívání potahů.
 • Kompletace potahů.
 • Zhotovování polštářů.
 • Kontrola potahů a polštářů.
 • Recyklace odpadů na plnicí materiál do polštářů na rozvolňovacím zařízení.
 • Vedení dokumentace výroby potahů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
ergonomie
kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie čalounění
nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály
související právní předpisy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování zásad bezpečnosti práce, používání pracovních pomůcek v nábytkářství
Volba materiálu a pomocných spojovacích materiálů a doplňkových komponent pro výrobu matracových potahů
Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství
Kompletace souboru a dokončení výroby matracových potahů
Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení na výrobu matracových potahů
Nakládání s odpadem v nábytkářství

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací