Specializace povolání
Výrobce netkaných textilií

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba látek
Alternativní názvy: Textile maker
Nadřízené povolání: Výrobce textilií
Platové rozmezí
16 449 Kč - 27 443 Kč

Charakteristika

Výrobce netkaných textilií zabezpečuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu textilií a vykonává další související činnosti.

Pracovní činnosti

 • Příjem, třídění, vážení a příprava surovin pro výrobu.
 • Zásobování strojů materiálem.
 • Obsluha strojů, linek a zařízení, odebírání či odsun zpracovaných polotovarů nebo výrobků.
 • Kontrola chodu, přezkušování a dodatečná regulace seřízení strojů.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu a výstupu ze strojů.
 • Kontrola kvality a klasifikace hotových výrobků s určením jakosti a zařazením do jakostních tříd.
 • Vážení hotového výrobku včetně zabalení do transportního obalu a opatření evidenční etiketou.
 • Ošetřování a běžná údržba zařízení, strojů a pracovních pomůcek.
 • Spolupráce na přípravě a seřizování strojů a linek při změně partie.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru tkadlec, tkalcovské práce, výroba koberců, střední vzdělání s výučním listem v oboru přadlák, přádelnické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, střední vzdělání s výučním listem v oboru prýmkař, prýmkařské práce, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů, střední vzdělání s výučním listem v oboru gumař-plastikář, práce v gumárenské a plastikářské výrobě a střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie výroby netkaných textilií
plastové a termoplastové materiály a jejich vlastnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha speciálních všívacích strojů ve výrobě netkaných textilií
Obsluha technologických procesů impregnátoru ve výrobě netkaných textilií
Řízení ovládacích panelů programovatelných zařízení na výrobu netkaných textilií
Řízení ovládacích panelů programovatelných zařízení na výrobu polypropylenových, polyetylenových a polyesterových přízí, pásků a fólií
Obsluha latexových linek na rubovou úpravu koberců ve výrobě netkaných textilií
Řízení ovládacích panelů programovatelných zařízení na výrobu rouna
Posuzování jakosti surovin a produktů netkaných textilií na vstupu a výstupu z textilních strojů
Seřizování, ošetřování a údržba textilních strojů a linek ve výrobě netkaných textilií
Obsluha linek na výrobu netkaných textilií, mechanicky pojených vpichováním, prošíváním, chemicky pojených stříkáním nebo pojených termoplastickými pojidly
Obsluha linek na výrobu polypropylenových, polyetylenových a polyesterových přízí, pásků a fólií

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.

více informací