Specializace povolání
Výrobce pokrmů rychlého občerstvení

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: pohostinství
Alternativní názvy: Pomocný pracovník pro rychlé občerstvení, Přípravář pokrmů pro rychlé občerstvení
Nadřízené povolání: Pomocný kuchař
Platové rozmezí
12 438 Kč - 18 446 Kč

Charakteristika

Výrobce pokrmů rychlého občerstvení zajišťuje pomocné práce a přípravu jednoduchých pokrmů v gastronomickém zařízení rychlého občerstvení.

Pracovní činnosti

 • Méně náročné pracovní úkony při objednávání, přejímce a skladování zboží.
 • Příprava provozu zařízení rychlého občerstvení.
 • Úprava součástí pokrmů rychlého občerstvení.
 • Výroba pokrmů rychlého občerstvení z polotovarů.
 • Průběžné doplňování sortimentu.
 • Úklidové práce během provozu.
 • Dodržování HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů) a kritických bodů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování a střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus a střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie vaření a dalších prací v kuchyni, recepty pro různá jídla

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Nakládání s inventářem
Zpracování a úprava polotovarů
Skladování potravinářských surovin
Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení
Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů
Přejímka potravinářských surovin
Obsluha technologických zařízení v provozu
Příprava teplých nápojů
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací