Specializace povolání
Výrobce polotovarů pro matracové potahy

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nábytkářské a truhlářské práce
Alternativní názvy: Upholsterer, Výrobce matrací, Autočalouník, Matracář
Nadřízené povolání: Výrobce matrací
Platové rozmezí
13 391 Kč - 30 158 Kč

Charakteristika

Výrobce polotovarů pro matracové potahy vyrábí polotovary, ze kterých jsou zhotovovány potahy matrací.

Pracovní činnosti

 • Výběr materiálů podle zadání.
 • Zhotovování horních a spodních dílců potahů matrací prošívaných a kompletně připravených z vrchní matracoviny, spodní textilie a vnitřních výplní (kypřicích roun, fólií polyuretanové pěny, fólií polyuretanové pěny s vpíchnutým rounem, fólií pěnové pryže.
 • Zhotovování prošívaných, přesně délkově dělených a sešitých dílců, příhraní s upevněnými úchytkami a vyseknutými a začištěnými větracími otvory, popřípadě s všitými zdrhovadly.
 • Obsluha prošívacích a obšívacích strojů a zařízení pro výrobu polotovarů pro matracové potahy.
 • Vedení příslušné evidence.
 • Kontrola, kompletace a balení polotovarů pro matracové potahy.
 • Recyklace odpadů rozvolněním na plnicí materiál do polštářů na rozvolňovacím stroji.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
ergonomie
kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie čalounění
nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály
související právní předpisy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování zásad bezpečnosti práce, používání pracovních pomůcek v nábytkářství
Volba materiálů a pomocných spojovacích materiálů a doplňkových komponent příhraní
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství
Výroba příhraní a formátovaných proševů
Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení na výrobu matracových proševů nebo příhraní
Nakládání s odpadem v nábytkářství
Kontrola, balení a expedice horních a spodních dílců potahu matrace a příhraní

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací