Specializace povolání
Výrobce příloh

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: pohostinství
Alternativní názvy: Přípravář příloh
Nadřízené povolání: Pomocný kuchař
Platové rozmezí
12 400 Kč - 18 151 Kč

Charakteristika

Výrobce příloh připravuje přílohy k pokrmům a další doplňky dle sortimentu gastronomické provozovny.

Pracovní činnosti

  • Spolupráce při objednávání, přejímce a skladování zboží.
  • Příprava a zpracování surovin pro přípravu příloh.
  • Zpracování polotovarů.
  • Příprava a úprava příloh na talíři.
  • Dodržování HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů) a kritických bodů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce a střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracování a úprava polotovarů
Skladování potravinářských surovin
Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů
Přejímka potravinářských surovin
Obsluha technologických zařízení v provozu
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů
Příprava a tepelná úprava příloh

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.

více informací