Specializace povolání
Výrobce skleněné bižuterie

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Glass Fashion Jewellery
Nadřízené povolání: Výrobce bižuterie
Příbuzné specializace: Výrobce kovové bižuterie
Platové rozmezí
11 972 Kč - 28 144 Kč

Charakteristika

Výrobce skleněné bižuterie provádí odborné výrobní, přípravné, obslužné, manipulační a kontrolní práce ve výrobě skleněné bižuterie.

Pracovní činnosti

 • Třídění skleněných bižuterních kamenů.
 • Obsluha zařízení a strojů na výrobu a zušlechťování polotovarů a výrobků.
 • Ruční operace při výrobě polotovarů - tmelení, pokládání, rovnání apod.
 • Ruční počítání polotovarů a výrobků.
 • Mytí v chemických a vodných roztocích.
 • Lepení broušených figurek.
 • Povrchové zušlechťování polotovarů a finálních výrobků.
 • Příprava práce pro výrobní operace.
 • Příprava, sestavování a kompletace polotovarů, skleněných výrobků, kovodílů a sklodoplňků ve výrobě skleněné bižuterie.
 • Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, polotovarů a hotových výrobků.
 • Evidence vykonané práce.
 • Balení a expedice výrobků.
 • Navrhování a zhotovování nových vzorů skleněné bižuterie.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce bižuterie, bižuterní práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru sklář, sklářské práce a vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie zušlechťování polotovarů a výrobků ve výrobě bižuterie a svítidel
zbožíznalství polotovarů a výrobků ve výrobě bižuterie a svítidel
výkresová, výrobní a technologická dokumentace

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu bižuterie
Volba postupu práce, technologických podmínek, materiálů, nástrojů a pomůcek pro zhotovování skleněné bižuterie
Výroba a způsoby zpracování skleněné bižuterie
Provádění povrchových úprav a zušlechťovacích technik při výrobě skleněné bižuterie
Spojování jednotlivých dílů bižuterie
Zušlechťování skleněných bižuterních výrobků
Obsluha zařízení a strojů při výrobě skleněné bižuterie

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací