Specializace povolání
Výrobce školních a kancelářských potřeb

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Wood products maker, Tužkař
Nadřízené povolání: Výrobce dřevěných předmětů
Platové rozmezí
18 595 Kč - 30 106 Kč

Charakteristika

Výrobce školních a kancelářských potřeb zhotovuje psací potřeby a další školní a kancelářské potřeby a pomůcky.

Pracovní činnosti

 • Příprava materiálů a polotovarů tj. vysoušení řeziva, příprava dřevotřískových konstrukčních desek, laťovek včetně zalisovaných dýh, plechů a jiných materiálů včetně umělých hmot.
 • Ruční opracovávání materiálu řezáním, hoblováním, tvarováním, vrtáním, broušením a soustružením.
 • Strojní opracování řeziva nebo kulatiny na všech druzích dřevoobráběcích strojů nebo mechanizovaných linkách.
 • Tmelení a nanášení barev a laků stříkáním, máčením, litím a sítotiskem.
 • Potahování dřevěných předmětů plechem.
 • Zhotovování dřevěných předmětů, školních pomůcek a kancelářských potřeb z vyrobených polotovarů lepením, sbíjením, sešroubováním a dalšími druhy spojů včetně použití různých pomocných přípravků.
 • Leštění a nanášení barev a emailů v bubnech nebo s použitím fólií z plastických hmot.
 • Ruční malování výrobků.
 • Manipulace s materiálem, polotovary i výrobky ve skladech.
 • Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži chemickými látkami.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb, vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list, střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce.

více informací

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
dřevěné materiály a polotovary
technologie výroby tuh, tužek a pastelek

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Ruční obrábění dřevěných a plastových materiálů řezáním, hoblováním, tvarováním, dlabáním, vrtáním a broušením ručními nástroji.
Orientace v normách a podkladech pro zhotovování školních a kancelářských potřeb a pomůcek
Příprava preparačních voskových lázní podle receptur ve výrobě školních a kancelářských potřeb
Příprava a směšování jednotlivých složek jílů, grafitů, sazí, tužidel a pojidel podle receptur, ve výrobě školních a kancelářských potřeb
Sestavování a montáž dřevěných předmětů školních a kancelářských potřeb z vyrobených polotovarů lepením, sbíjením, sešroubováním a dalšími druhy spojů
Obsluha strojů na výrobu školních a kancelářských potřeb (např. mlýnů pro mletí grafitových směsí, strojů na výrobu hrotů kuličkových per, strojů pro napouštění pavučinkového papíru emulzemi aj.)
Řízení ovládacích panelů vypalovacích procesů elektrických nebo plynových pecí ve výrobě školních a kancelářských potřeb
Povrchové úpravy dřevěných předmětů tmelením, nanášením barev a laků stříkáním, máčením, litím a sítotiskem

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.

více informací