Specializace povolání
Výrobce sportovních potřeb

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Wood products maker
Nadřízené povolání: Výrobce dřevěných předmětů
Platové rozmezí
15 602 Kč - 30 581 Kč

Charakteristika

Výrobce sportovních potřeb zhotovuje dřevěné sportovní potřeby a nářadí nebo jejich části.

Pracovní činnosti

 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.
 • Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení.
 • Montáž a seřizování výrobků.
 • Tmelení a nanášení barev a laků stříkáním, máčením, litím a sítotiskem.
 • Manipulace s materiálem, polotovary i výrobky ve skladech.
 • Strojní opracování materiálů (frézování, vrtání, broušení, lisování a soustružení).
 • Ruční opracovávání a dopracování materiálu.
 • Příprava materiálů a polotovarů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce, střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb.

více informací

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství
dřevěné materiály a polotovary
technologie výroby dřevěných výrobků

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Ruční obrábění dřevěných a plastových materiálů řezáním, hoblováním, tvarováním, dlabáním, vrtáním a broušením ručními nástroji.
Orientace v normách a dokumentaci pro zhotovování dřevěných sportovních potřeb a nářadí nebo jejich částí
Volba postupu práce, nástrojů a materiálu pro zhotovování a opravy dřevěných sportovních potřeb a nářadí nebo jejich částí
Ruční tvarování, úpravy a opravy sportovních potřeba (např. laminování kánoí a veslových člunů, tvarování a dotvarovávání ocelových hran lyží, zakližování speciálních lyží aj. – podle zaměření sortimentu)
Sestavování a montáž speciálních dřevěných sportovních potřeb, např. lyží, saní, závodních lodí, pádel, hokejových holí apod.
Sestavování a montáž tělocvičných a pokojových ribstolů, švédských laviček apod. klížením a šroubováním ve výrobě dřevěných sportovních potřeb
Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení
Povrchové úpravy dřevěných předmětů tmelením, nanášením barev a laků stříkáním, máčením, litím a sítotiskem

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.

více informací