Specializace povolání
Vysekávač

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba obuvi
Alternativní názvy: Dělník v manipulaci
Nadřízené povolání: Výrobce obuvi

Charakteristika

Vysekávač vykonává odborné práce při vysekávání a oddělování dílců obuvi z různých materiálů pro další zpracování.

Pracovní činnosti

 • Práce s technickou dokumentací.
 • Obsluha a údržba vysekávacích a dalších strojů ve vysekávací dílně.
 • Příprava materiálů podle rozpisu výroby.
 • Příprava a seřízení strojů a zařízení podle technické dokumentace.
 • Určení správné skladnosti dílců.
 • Oddělování dílců vykrajováním, vysekáváním a na programově řízených linkách.
 • Pomocné pracovní operace ve vysekávací dílně.
 • Skládání stejnorodých materiálů pro vysekávání a oddělování ve vrstvách.
 • Provádění průběžných a konečných kontrol.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie, střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie, střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce ortopedicko-protetických pomůcek a střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce ortopedicko-protetických pomůcek.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
materiály v obuvnictví (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek)
technologie výroby obuvi
technologie pracovních operací ve vysekávací dílně
technologie zpracování kůže

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví
Seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení ve vysekávací dílně
Dokončovací pracovní operace ve vysekávací dílně
Kompletace, mezioperační a konečná kontrola kvality
Posuzování kvality usní
Vysekávání obuvnických dílců z usní vysekávacím strojem
Obsluha vysekávacích strojů pro vysekávání textilních a syntetických materiálů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací