Specializace povolání
Zastavárník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Alternativní názvy: Moneylender, Pawnbroker, Provozovatel zastavárny
Nadřízené povolání: Obchodník
Odborný směr:

Charakteristika

Zastavárník zajišťuje půjčování peněz zákazníkům proti předmětům uloženým do zástavy nebo proti majetku a jiným cennostem.

Pracovní činnosti

 • Stanovování cen propadlých předmětů pro prodej nebo vyvolávacích cen pro aukce.
 • Ohodnocování předmětů nabízených do zástavy, výpočet úroků a půjčování peněz.
 • Zajištění hotovosti pro zákazníky proti předmětům jimi daných do zástavy nebo proti majetku a jiným cennostem.
 • Vedení evidence půjček, předmětů a klientů.
 • Prodej zastavených předmětů v případě nezaplacení půjčky v dohodnuté lhůtě.
 • Dodržování hygienických zásad na pracovišti i v okolí provozovny.
 • Dodržování pravidel BOZP a PO a dalších relevantních předpisů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži pracovní dobou na směny.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz obchodu. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení), střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů podnikání v oborech, odvětví, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa, střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů podnikání v oborech, odvětví, střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů obchod, střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů ekonomika a administrativa a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů obchod.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Uspokojování zákaznických potřeb 
Řešení problémů
Zvládání zátěže
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
přejímka zboží
inventarizace
postupy při evidování a účtování pokladních operací
postupy při reklamacích, práva spotřebitele
skladování a ochrana zboží
zbožíznalství speciálních výrobků
hygienické zásady v obchodě

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Oceňování zastaveného majetku jak pro účely stanovení výše půjčky, tak i pro případ jeho prodeje
Vypočítávání částek zástavních půjček při respektování ekonomických a obchodních záměrů firmy
Vedení požadovaných evidencí (např. vedení pokladní evidence, vedení evidence půjček, předmětů a klientů )
Vystavování dokladů o provedených transakcích (o prodeji zboží, dokladů o splacení zapůjčené částky a vrácení zastaveného majetku apod.)
Poskytování informací zákazníkům o podmínkách půjčování peněz na základě zástavy majetku
Samostatné prodávání propadlých věcí zákazníkům přímo v provozovně
Přijímání plateb od zákazníků v hotovosti, ale i bezhotovostními způsoby (šeky, platební karty apod.), výplata půjčených částek zákazníkům
Ukládání zastaveného majetku v prostorách k tomu určených a jeho ošetřování s cílem předejít poškození tohoto majetku
Přijímání hotovostních a bezhotovostních plateb a obsluha pokladny

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací