Specializace povolání
Zemědělský dělník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Sezónní pracovník v zemědělství, Pomocný dělník v zemědělství, Farm labourer, Farm-hand
Nadřízené povolání: Zemědělský a zahradnický dělník
Platové rozmezí
11 213 Kč - 22 304 Kč

Charakteristika

Zemědělský dělník vykonává manuální práce a práce s ručním nářadím v zemědělské výrobě, pěstování, chovu a zpracování zemědělské produkce. Používá malou zemědělskou techniku, obsluhuje linky na třídění a zpracování produkce zemědělské výroby.

Pracovní činnosti

 • Jednotlivé kultivační práce s ručním nářadím.
 • Sklizeň zemědělských plodin.
 • Základní údržba zařízení, strojů, ručního nářadí.
 • Setí, sázení, okopávání, jednocení, selekce, třídění, uskladnění a expedice rostlinných výrobků
 • Postřik zádovým postřikovačem.
 • Úklidové práce v provozních prostorech.
 • Obsluha malé zemědělské mechanizace a jednoduchých strojů a zařízení.
 • Základní péče o hospodářská zvířata.
 • Příprava a úprava krmiv.
 • Úklid, údržba a drobné opravy výběhů, ohradníků, stájových a skladovacích prostor.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce. Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce) 
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
postupy mechanického zpracování půdy pro danou pěstební činnost

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zacházení se zvířaty
Sklizeň, skladování a expedice různých druhů zemědělských plodin a jeho úpravy pro prodej včetně manipulace s pytli
Sečení trávy
Setí a sázení zemědělských plodin
Hnojení a ochrana rostlin
Ošetřování rostlin během vegetace
Sklizeň, konzervace a posklizňová úprava zemědělských plodin
Ošetřování zemědělských plodin za vegetace
Ošetření zemědělských plodin za vegetace
Údržba stájí, ohrad a pastvin pro přežvýkavce, udržování správného mikroklimatu v objektech pro přežvýkavce
Krmení a napájení přežvýkavců
Dojení skotu
Zpracování půdy, předseťová příprava, setí a sázení zemědělských plodin
Odplevelení rostlin
Ošetřování rostlin ručním nářadím

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.

více informací