Specializace povolání
Zhotovitel knoflíků

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nábytkářské a truhlářské práce
Alternativní názvy: Upholsterer, Výrobce matrací, Autočalouník
Nadřízené povolání: Čalouník
Platové rozmezí
14 341 Kč - 26 875 Kč

Charakteristika

Zhotovitel knoflíků vyrábí knoflíky z různých druhů materiálů pro čalouněný nábytek, polštáře a oděvy.

Pracovní činnosti

 • Potahování knoflíků.
 • Základní údržba nástrojů.
 • Obsluha strojů na výrobu knoflíků.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Příprava, rozměření, vysekávání potahových a výplňových materiálů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru nábytkářství a střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování zásad bezpečnosti práce, používání pracovních pomůcek v nábytkářství
Výroba knoflíků podle technologického postupu
Výběr, příprava a údržba nářadí, nástrojů a potahovacího lisu
Výběr, položení a dělení potahového materiálu, popř. i podkladního výplňového materiálu
Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství
Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení na výrobu knoflíků
Nakládání s odpadem v nábytkářství

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

více informací