Povolání
Potápěč

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Podřízené specializace: Potápěč pracovní, Potápěč operátor