Povolání
Operační důstojník

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: Hasičský záchranný sbor ČR
Alternativní názvy: Příslušník HZS ČR
Platové rozmezí
28 453 Kč - 45 662 Kč