Povolání
Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání (1)
Odborný podsměr: výroba a opravy elektrotechnických zařízení
Alternativní názvy: Dělník v elektrotechnice 1, Dělník výroby akumulátorů, Elektrouhlíkářský dělník, Pomocný dělník, General labourer, Obsluha montážník linek
Odborný směr:
Platové rozmezí
10 572 Kč - 25 698 Kč

Zdravotní podmínky

Níže uvedené zdravotní podmínky jsou hodnoceny odborníky a posudkovými lékaři. Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotních podmínek. V tomto případě nejsou zdravotní podmínky v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.).

Onemocnění omezující výkon typové pozice

  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Poruchy vidění.
  • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
  • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
  • Duševní poruchy.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.
  • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
  • Závažná nervová onemocnění.
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.