Povolání
Revizní technik zdvihacích zařízení

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: obsluha, ošetřování, seřizování a údržba strojů a zařízení
Platové rozmezí
20 006 Kč - 34 049 Kč

Zdravotní podmínky

Níže uvedené zdravotní podmínky jsou hodnoceny odborníky a posudkovými lékaři. Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotních podmínek. V tomto případě nejsou zdravotní podmínky v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.).

Onemocnění omezující výkon typové pozice

  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.